VVS GamIS

Sistemos aprašymas

 1. Personalo modulis
  Personalo modulis skirtas įmonės darbuotojų apskaitai. Kaupiama informacija tiek apie dirbančius, tiek apie atleistus ar potencialius darbuotojus (jei vykdomos atrankos). Kiekvieno darbuotojo kortelėje galima saugomi informaciją apie jo dokumentus, jų galiojimą, pridėti skanuotą kopiją, gauti priminimus el. paštu apie galiojimo pabaigą. Taip pat galima saugoti informaciją apie kontaktinius asmenis, banko sąskaitas DU apskaitai, duomenis darbo aprangai, buvusias darbovietes, vesti darbo bylą (skatinimai, prasižengimai ir kt.). Modulyje galima vesti atostogų apskaitą. Galima įvairi paieška, duomenų filtravimas. Modulis turi kontrolines ataskaitas (dokumentų galiojimas ar nebuvimas, gimtadieniai ir kt.).
 2. CRM modulis
  CRM modulis skirtas darbui su kontaktine informacija – klientais, tiekėjais ir kt. Saugoma kontaktinė informacija, kredito duomenys, sąskaitų išrašymo nustatymai, turimos sutartys, kontroliuojamas jų galiojimas. Modulyje galima matyti skolininkų sąrašus ir įvesti atliekamus darbus (skolos gaunamos iš Pardavimų modulio), taip pat matyti skolas tiekėjams (skolos gaunamos iš Pirkimų modulio) bei abipusius įsiskolinimus. Modulis turi galimybę siųsti automatinius priminimus el. paštu apie pradelstas apmokėti skolas. CRM galima vesti planuojamus ar atliktus darbus (pvz. planuojamus susitikimus, pateiktus pasiūlymus, pasirašytas sutartis, vizitus pas klientus ir kt.), formuoti darbų ataskaitas. Modulis turi kalendorių, kuriame patogiai galima matyti darbotvarkę (dienos, savaitės, mėnesio). Galima formuoti klientų apyvartos, pelningumo ataskaitas.
 3. Užduočių modulis
  Užduočių modulis skirtas užduočių valdymui – registravimui, atsakingo priskyrimui, įvykdymo kontrolei. Užduotį galima priskirti tiek viena darbuotojui, tiek darbuotojų grupei. Iš vienos užduoties galima formuoti kitas užduotis, stebėti seką, pridėti dokumentus.
 4. Užsakymų modulis
  Užsakymų modulyje vykdoma užsakymų apskaita. Suvedami užsakymai tiek prekių sandėlyje pardavimui, tiek paslaugoms atlikti, tiek produkcijai pagaminti. Modulyje galima tvarkyti žaliavų, technologinių kortelių ir gaminių žinynus. Gaminio kortelę sudaro žaliavos ir technologinės kortelės (gamybos operacijos). Įvedus užsakymą, matomas poreikis žaliavoms ir jų kiekis sandėlyje. Žaliavas galima rezervuoti arba užsakyti, jei kiekis nepakankamas. Žaliavų užsakymai patekta į Pirkimų modulį. Rezervavus žaliavas, sandėlio likučiuose jos priskiriamos užsakymui ir bus galima išduoti tik jam. Iš užsakymo kortelės galima atspausdinti išankstinę sąskaitą ar užsakymą gamybai (jei gamybos vietoje nėra galimybės naudotis kompiuteriu). Gamybai skirti užsakymai perduodami Gamybos moduliui. Pagal gamybos proceso duomenis, keičiama užsakymo būklė – planuojamas, gaminamas, atliktas. Užsakymo kortelėje galima matyti gamybos proceso duomenis – kokios operacijos planuojamos, vykdomos, atliktos, kiek produkcijos jau pagaminta ir pan. Modulyje rodomi įspėjimai, jei vėluojama pradėti gaminti, gamybos terminas pasibaigė ir kt.
 5. Pardavimų modulis
  Sąskaitos už prekes ir paslaugas išrašomos Pardavimų modulyje. Galima išrašyti debetinę arba kreditinę sąskaitą. Į sąskaitą galima įtraukti visus užsakymus nurodytame periode, įvesti papildomas paslaugas, kurių nebuvo užsakyme (pvz. transportavimą, pakavimą, sandėliavimą ir pan.). Sąskaitos kortelėje yra sąsajos su ECB (valiutų kursui nustatyti), mokėjimo datos kontrolė (pagal CRM atidėjimą), galimybė atspausdinti ir išsiųsti sąskaitą el. paštu. Taip pat galima suvesti apmokėjimus arba integruoti su buhalterinės apskaitos sistema (importuoti mokėjimų duomenis). Modulis turi galimybę eksportuoti sąskaitas į buhalterinės apskaitos sistemą. Užsakymams, kuriems išrašyta sąskaita, taikoma duomenų koregavimo kontrolė. Pardavimų modulyje galima uždaryti periodus, kuriuose draudžiama vykdyti apskaitą – įvesti naujas sąskaitas, keisti duomenis, šalinti. Modulis turi įvairias kontrolinės ataskaitas – nėra sąskaitos užsakymui, užsakymui išrašyta daugiau nei viena sąskaita, neeksportuotos sąskaitos, neapmokėtos sąskaitos ir kt.
 6. Pirkimų modulis
  Pirkimų modulyje matomi žaliavų užsakymai iš Užsakymų modulio, vykdoma pirkimų apskaita. Pagal žaliavų užsakymus formuojamas užsakymas tiekėjui. Gavus žaliavas, pagal užsakymą tiekėjui galima suformuoti pajamavimą į sandėlį bei pirkimo dokumentą (kai gaunama sąskaita). Taip pat galima apskaityti kitus pirkimus, mokėjimus (suvesti arba importuoti iš buhalterinės apskaitos sistemos). Sąskaitos iš Pirkimų modulio gali būti eksportuojamos į buhalterinės apskaitos sistemą. Pirkimų modulyje galima uždaryti periodus, kuriuose draudžiama vykdyti apskaitą – įvesti naujas sąskaitas, keisti duomenis, šalinti. Modulis turi įvairias ataskaitas – neeksportuotos, neapmokėtos sąskaitos ir kt.
 7. Sandėlio modulis
  Sandėlio modulyje vykdoma žaliavų apskaita. Visos gaunamos žaliavos pajamuojamos į žaliavų sandėlius, išduodamos žaliavos perkeliamos į gamybos sandėlius, o pagaminta produkcija saugoma produkcijos sandėliuose. Iš sandėlio žaliavas ar produkciją galima nurašyti išduodant išvežimui ar perduodant pirkėjui. Pagal poreikį žaliavas galima perkelti iš vieno sandėlio ar lokacijos į kitą. Galima kontroliuoti minimalius likučių kiekius, gauti įspėjimus. Galima formuoti ataskaitas apie paklausiausias žaliavas, ilgiausiai užsibuvusias sandėlyje, matyti vidutines įsigijimo kainas ir kt.
 8. Gamybos modulis
  Gamybos modulyje matomi gamybai skirti užsakymai. Modulyje galima planuoti gamybą – matyti darbuotojų ir įrenginių pajėgumus, užimtumą, planuojamą gamybos pradžią ir pabaigą. Operacijų modulis skirtas gamybos darbo vietoms – kiekvienas darbuotojas ar darbuotojų grupė mato tik jiems priskirtas operacijas, jų eiliškumą. Operacijų modulyje darbuotojai fiksuoja gamybos trukmę, atliktus darbus (pagamintą produkcijos kiekį), sunaudotas ar sugadintas žaliavas. Pagaminta produkcija, pagal užsakymo duomenis, perkeliama į produkcijos sandėlį arba perduodama užsakovui. Gamybos modulyje matoma gamybos eiga, vėlavimai, statistinės ataskaitos (užimtumas, pajėgumų trūkumas ar prastovos ir kt.).
 9. Nustatymų modulis
  Nustatymų modulis skirtas sistemos administravimui – vartotojų kūrimui (nurodant teises ir roles), žinynų redagavimui bei kitiems nustatymams.